ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ HVI 68 DIN 51524 PART 3 ISO 11158 HV ASTM D6158 HV SAE MS 1004 HV AIST 126 127

Μοντέλο: 1120309 20L
Κωδικός: 1120309 20L
Μάρκα: HYUNDAI XTEER